ไผลำตัน

ขายไผ่ Written by ร้านสวนเกษตร ขายไผ่ on . Posted in ขายไผ่พันธุ์ต่าง ๆ

ลักษณะเด่น
เป็นไผ่ที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือมีลำเกลี้ยงเกลาไม่มีขน มีสีเขียวเข้ม มีความสูง 10 -15 เมตร  เนื้อไม้มีความหนาและเหนียวแข็งแรงมาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 3 นิ้ว โดยลำต้นไม่มีรูด้านโคนต้น แต่ตรงกลางลำมีรูและมีเนื้อไม้หนาสุดปลายลำมีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับขนาดของลำ หน่อสามารถนำมารับประทานได้ ไผ่ลำตันสามารถออกนอกฤดูได้ดี
ประโยชน์ของไผ่ลำตัน
นิยมใช้ทำนั่งร้าน,ทำเฟอร์นิเจอร์,ทำด้ามมีด,ด้ามจอบ,ด้ามเสียม,ด้ามคราด,ทำรั้ว,และทำคอกสัตว์ได้ดีแข็งแรงมาก

รูปไผ่ลำตัน


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

ร้านสวนเกษตร ขายไผ่

Admin :: suankaset.com

Leave a comment